U saradnji sa kineziterapeutom i lekarom specijalostom sprovodi se  rehabilitacioni  program za vežbače kod kojih je došlo do  oštećenja koštano-zglobne ili mišićne strukture.

Uz stručan nadzor sprovodi se rehabilitacija rekovalescenata u post-operativnom procesu (povrede ligamenata, zglobova i mišića).

Takođe sprovode se i korektivni programi koji spadaju u domen kineziterapije.