masagecol

Bolest modernog čoveka je napetost. Zbog brzog i stresnog načina života naše celokupno biće je pod stalnim pritiskom. Napetost tela i uma pre ili kasnije dovede do disharmonije negde u organizmu bio to bol u leđima, poremećaj varenja, nesanica ili nešto četvrto. Kada obolimo mi lečimo simptome bolesti, ali ne uzrok. Uzrok bolesti ostaje prisutan negde duboko u nama i pošto uklonimo njene simptome. Život teče dalje, a mi nastavljamo da nakupljamo napetost i iznenadimo se kada jednog dana ponovo obolimo. Kada se tenzije, konflikti i frustracije u umu manifestuju u obliku fizičkih simptoma tada se bolesti proglašavaju psihosomatskim. Lekari i naučnici se slažu da je većina bolesti psihosomatskog porekla, to jest da je ovaj faktor veoma važan u nastanku mnogih poremećaja u organizmu.