Livada je oaza idelana za beg od urbanog krkljanca. Mesto za Vaš duh i telo. Opusti se i vežbaj na Livadi!

Vežbati u skladu sa svojom priprodom jedan je od glavnih principa centra za vežbanje i zdravlje Livada. Cilj našeg programa je da Vam omogućimo da odaberete baš one vežbe koje će Vam prijati, baš one programe vežbanja koji će Vas sasvim lako i prirodno dovesti do ravnoteže duha i tela a samim tim i do zdravlja. Naš cilj je zdravlje. Smatramo da jedini pravi put do zdravlja, vežbati kontinuirano, umereno i pravilno.

Svest o značaju vežbanja i pozitivnom uticaju na zdravlje se povećava. Povećavanjem prekovremenog broja radnih sati u toku nedelje, povećavaju se i potrebe za što boljim fiziološkim odgovorom na napore koje sobom nosi radni dan.

Otpornost ka zamoru obezbeđuje se povećavanjem funkcionalnih sposobnosti. Najbolji način za to je vežbanje. Osobe koje redovno vežbaju omogućavaju sebi i više od dobre kondicije i dobrog izgleda. Generalno, redovno vežbanje predstavlja kvalitet, životni stil pojedinca i svest o sopstvenom zdravlju

Nekada je bilo popularno vežbati jogu dva puta ili aerobik tri puta nedeljno. Međutim i u ovom pogledu, dolazi do izvesnih promena. Savremeni pristup programiranom rekreativnom vežbanju sve se više okreće ka vežbanju od 4 ili čak 5 puta nedeljno sa tendencijom kombinovanja različitih programa u toku nedelje. Ovakav sistem vežbanja najčešće je sačinjen od grupno-vođenih programa koji su usmereni ka razvoju i unapređenju aerobne izdržljivosti, koordinacije, snage i gipkosti.